शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण ट्रेक्टर रोटावेटर मळणीयंत्र मिळणार


नमस्कार शेतकरी
आतापर्यंत आपल्याला पोक्रा CPCRA) गावामध्ये
यांत्रिकीकरण ट्रेक्टर रोटावेटर, मळणीयंत्र, Pvc पारंप व मोटार
एपंपसंचा, कांदाचाळ इ. घटकांना अर्ज करता येत नव्हते. पण
आता दि. 13 जानेवारी 2022 मा. अव्वर सचिव यांच्या नविन
परिपत्रकानुसार आपल्याला आता महाडि बिटी प्रणालीवर वरील
सर्व अर्ज करता येतील

ही पण बातमी वाचा शेतकऱ्यांनासाठी 200 कोटी रुपये मंजूर


तरी शेतकरी बांधवानी जास्तीत जास अने करून सदर योजनेचा लाभ घ्यावा. Al gausode
ए.जी. बनसोडे
तालुका कृषि अधिकारी

ही पण बातमी वाचा तुमच्या जमिनी ची कमीत मोबाईल वर पहा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *