Ativrushti hektari madat jahir /नुकसान भरपाई 2021 दुसरा टप्पा

नुकसान भरपाई 2021 दुसरा टप्पा

पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ निधीवितरित करा ना.अशोक चव्हाण माहे मार्च ते मे 2021 या कालावधीत तालुकानिहाय वितरित केलेला निधी Ativrushti hektari madat jahir

कोणते जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार

नांदेड जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई 2021 तालुक्यात एका शेतकऱ्याच्या 0.30 हेक्टर आर क्षेत्रासाठी 5 हजार 400 रूपये, कंधार तालुक्यात 47 शेतकऱ्याच्या 37.66 हेक्टर आर क्षेत्रासाठी 6 लाख

ही पण बातमी वाचा शेतजमीन नाववर शून्य रुपयात होणार

नांदेड– अतिवृष्टी व निर्माण झालेल्या पूर यात मार्च, एप्रिल व मे 2021 या कालावधीत झालेल्या 77 हजार 880, लोहा तालुक्यात 37 शेतकऱ्याच्या परिस्थितीमुळे जिल्हातील शेतकऱ्यांच्या शेती व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 20 लाख 65 हजार 760 44.4 हेक्टर आर क्षेत्रासाठी 7 लाख 39 हजार 800, पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पालकमंत्री रुपयांचा, माहे जुलै 2021 साठी 71 हजार 221 बिलोली तालुक्यात 2 शेतकऱ्याच्या 1 हेक्टर आर अशोक चव्हाण यांनी स्वतः जिल्ह्यातील विविध गावात बाधित क्षेत्रासाठी एकूण 30 कोटी 35 लाख 46 हजार

ei 1636358956508 removebg preview
नुकसान भरपाई ची घोषणा करताण मुख्यमंत्री

किती निधी मिळणारा

बाधित शेतकऱ्यांच्या एकूण 44 हजार 609.60 हेक्टर क्षेत्रासाठी 6 हजार 800, मुखेड तालुक्यात 6 गोतकऱ्याच्या 6 हेक्टर आर क्षेत्रासाठी 10 लाख 8 नुकसानग्रस्त क्षेत्राला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करुन 280 रुपये तर माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत हजार, धर्माबाद तालुक्यात 40 बोतकऱ्याच्या 30 हेक्टर धीर दिला होता.

Ativrushti hektari madat jahir

ही पण बातमी वाचा घरकूल यादी 2021 मोबाईल वर पहा

7 लाख 90 हजार 535 बधित शेतकऱ्यांच्या एकूण 5 आर क्षेत्रासाठी 40 लाख 5 हजार, हदगाव तालुक्यात बाधित शेतकन्यांना मदत देण्यासंदर्भात आज त्यांनी लाख 61 हजार 719.29 हेक्टर क्षेत्रासाठी 28 शेतकऱ्याच्या 15.88 हेक्टर आर क्षेत्रासाठी 1 आढावा बैठक घेतली. यात मार्च ते सप्टेंबर 2021 या एसडीआरएफ प्रमाणे 291 कोटी 79 लाख 90 हजार लाख 17 हजार 480, हिमायतनगर 1 शेतकऱ्याच्या कालवधीत एकूण 455 कोटी 72 लाख इतका निधी 370 व वाढीव प्रमाणे 133 कोटी 56 लाख 81 हजार 0.30 हेक्टर आर क्षेत्रासाठी 5 हजार 400 असे एकूण सर्व तालुक्यांना वितरित करुन वितरणाची कार्यवाही 242 असे एकूण 425 कोटी 36 लाख 71 हजार 613 20 लाख 65 हजार 760 रुपये मदत निधी वितरित
सुरू केली. रुपये निधी वितरित केला आहे. करण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *