Zhaday todnyacha kayda/ हे जर केला तर होणार शेतकऱ्यांना 1 लाख रूपयेचा दंड

आपल्यालाच मुंबई लातूर मधील एका व्यक्ती सोबत घडलेली Zhaday todnyacha kayda.

एका चुकीमुळे त्या व्यक्तीला जवळपास एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे तर त्याच विषयी सविस्तर माहिती आपण आजच्या पिढीमध्ये पाहणार आहोत तर पहा मित्रांनो आपल्याला लातूर शहर महानगरपालिका लातूर यांच्या कडून आलेले परिपत्रक दिसत आहे जे प्रति आहे मित्रांनो या ठिकाणी आपण त्या व्यक्तीचे नाव जाहीर करणार नाहीये.

तर विषय पहा अनाधिकृतपणे वृक्षतोड केल्या बाबत तर उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येतेकी दिनांक नऊ सहा दोन हजार एकोणीस रोजी रात्री आपण जात महानगरपालिकेची परवानगी न घेता महाराष्ट्र झाडाची अधिनियम 1975 कलमाचे उल्लंघन करून अनाधिकृतपणे दोन बदामाची वृक्ष ज्याची उंची व 23 इंच झाडाचा अभ्यास असलेले दहा वर्षापूर्वीचे वृक्ष तोडले असल्याचे आढळून आले आहे.

पुणे मध्ये नोकरी

ही पण बातमी वाचा राज्य सरकार कडून शेतकऱ्यांना तातडीन 10 हजार रुपये भाजप

आणि याच गुण यामुळे या चुकीमुळे उपरोक्त कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रत्येकी एक वृक्षाचे रुपये पन्नास हजार याप्रमाणे दोन वृक्षाचे रुपये एक लक्ष एवढ्या रकमेची दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत आहे.

Zhaday todnyacha kayda

आणि सदरील दंड आपण नगर इं कृपा मालमत्ता करातून सदरची वसुली करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी अशा प्रकारचं हे परिपत्रक आणि मित्रांनो लातूर महानगरपालिकेचे परिपत्रक आहे तर अशीच काही कायदे माहिती नसल्यामुळे आपल्या हातून चुका या घडत असतात ही झाली महानगरपालिका क्षेत्रातील माहिती परंतु मित्रांनो आपल्या शेतजमिनी मध्ये असलेली ही काही फक्त आपल्याला विनापरवानगी सोडता येत नाही त्यासाठी सुद्धा आपल्याला दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे ते वृक्ष कोणते आहेत याविषयी च्या माहितीचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *