Pikvima yadi maharashtra / या जिल्ह्यातील पीकविमा यादी आली

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० राज्यात दि.२९.६.२०२० व दि. १७.७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे.

या जिल्ह्यातील Pikvima yadi maharashtra आली शेतकरी मित्रांनो महाराष्ट्र शासन कडून औरंगाबाद जिल्ह्यातील पीकविमा यादी आली तुमी सुध्दा यादी डाउनलोड करू शकता

इथे क्लीक करून पाहू शकता

https://drive.google.com/file/d/1ahfCO55_8vLKsx0nsRdKX8fGkaJKNDPM/view

योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२० करिता Pikvima yadi maharashtra कार्यालयाने सादर केलेल्या मागणीनुसार राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *