Pikvima Shetakri / शेतक-यांच्या खात्यावर होणार जमा

शेतक-यांच्या खात्यावर होणार जमा Pikvima Shetakri
पीक विमा योजनेंतर्गत २९९ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर

९ लाखांवर शेतक-यांनी भरला होता पीकविमा…
कंपनीने आवाहन केलेले होते. लातूर : जिल्ह्यातील ४ लाख ६२ हजार नुकसान भरपाईचे वाटपही संबंधित १९१ शेतकन्यानी प्रधानमंत्री कृषी विमा । वर्ष२०२१ मध्ये ९ लाख ६० हजार ४१६ शेतक-यांनी पीकविमा भरला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा योजनेंतर्गत ऑनलाइन, ऑफलाइन होता. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये शेतामध्ये पाणी करण्यात येत आहे. यासंदर्भात पद्धतीने अर्ज केलेले होते. अशा अर्ज साचून पिकांचे नुकसान झाले होते. यासंदर्भात पीकविमा योजनेच्या तस्तु-
शेतकऱ्यांना काही शंका, अडचणी केलेल्या शेतकन्यांचे पंचनामे करून दीनुसार शेतक-यांनी पीकविमा भरला.

ही पण बातमी वाचा शेतकऱ्यांना पिकविम्याची नुकसान भरपाई वाटप सुरू

वरील लिंक वर क्लीक करून वाचा

आता नुकसानीचा विमा मंजूर असल्यास त्यांनी त्यांच्या तालुक्याच्या त्याबाबतचा अहवाल विमा कंपनीने झाला असून संबंधित शेतक-याच्या खात्यावर जमा होत आहे.

Pikvima Shetakri

विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीशी संपर्क अंतिम करून, अर्ज केलेल्या सर्व प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान साधून माहिती घ्यावी असे, जिल्हा शेतकऱ्यांना रुपये २९९ कोटी नुकसान खरीप २०२१ मध्ये लातूर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतामध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांनी झालेला अधीक्षक कृषी अधिकारी,लातूर यांनी भरपाई मंजूर केले असल्याचे जिल्हा जिल्ह्यातील ९ लाख ६० हजार ४१६ पाणी साठून उभ्या पिकाचे नुकसान नुकसानीबाबत वैयक्तिक अर्ज आवाहन केलेले आहे.

बातमी नक्की वाचा महापालिका भरती 2021

ही बातमी तर वाचा च


अधीक्षक कृषी अधिकारी लातूर यांनी शेतक-यांनी विमा भरलेला होता. माहे झालेले होते. यासंदर्भात विमा करण्याबाबत कृषी विभागाने, विमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *