पीकविमा बँक खात्यात जमा /pikvima keli

pikvima keli केळी पिक विमा (अंबिया बहार २०२२) नुकसान भरपाई जमा होत असल्या बाबत….. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत सर्व समावेशक

पिक विमा योजना २५ टक्के अग्रीम रक्कम नुकसान भरपाई बाबत खात्यात जमा होणेस सुरवात केळी पिकाचा पोषण आहारात समावेश….

pikvima keli ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत केळी क्लस्टर ला केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी…ठिबक व तुषार सिंचन करिता ऑटोमैझेशन युनिट करिता अनुदान उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समिती बाबत….संवाद साधला….

पीकविमा यादी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *