दिवाळी दिवशी शेतकऱ्यांनाचा बँक खात्यात / PMFBY village list

PMFBY village list पुणे पंतप्रधान खरीप पीकयोजनेंतर्गत २१ दिवसांचा पावसाचाखंड लागू झाल्यानंतर एकूणनुकसानभरपाईपोटी दिल्या२५ लाख शेतकऱ्यांनामिळणार १,३५२ कोटीविमा कंपन्या राजी! पावसाच्या खंडामुळे २५% लाभजाणाऱ्या रकमेच्या २५ टक्के अग्रिमदेण्यासाठी विमा कंपन्या तयारझाल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील१६ जिल्ह्यांमधील सुमारे २५ लाखशेतकऱ्यांना १ हजार ३५२ कोटीरुपये देण्यात येणार आहे.

पीकविमा जिल्हे वाईज सविस्तर माहिती

तर चारजिल्ह्यांमध्ये अद्याप विमा कंपन्यांनीरकमेबाबत निर्णय न घेतल्याने आताथेट कृषी सचिवच या कंपन्यांशीबोलणी करणार आहेत..२८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड २१दिवसांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे पीकउत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटआली होती.

20231112 120931

कृषी विभागाने यानुकसानीचे सर्वेक्षण केले होते.■वाशिमबाबत संभ्रमविमा कंपन्यांनी विभागीय आयुक्तांकडेअपील दाखल केले होते. त्यातीलबुलढाणा, बीड व वाशिम या तीनजिल्ह्यामधील अपील राज्यस्तरावर केलेहोते. ही सुनावणी पूर्ण झाली असून,अधिसूचना मान्य करत संबंधित विभात्यानुसार बुलढाणा व बीड जिल्ह्यांतीलकंपनीने अग्रिम रक्कम देण्यास मान्यतादिली आहे.

पीकविमा यादी

ei 1700060285931 removebg preview

पीकविमा कोणते जिल्हे आहेत

परंतु, वाशिम जिल्ह्याबाबतसंभ्रम कायम आहे.ही आहे स्थितीया जिल्ह्यांमध्ये मिळणारअग्रिम: नाशिक, जळगाव, नगर,सोलापूर, सातारा, परभणी,नागपूर, कोल्हापूर, जालना,छत्रपती संभाजीनगर, सांगली,बुलढाणा, नंदूरबार, धुळे, पुणे,धाराशिवविमा कंपन्यांचे आक्षेप नसलेलेजिल्हे: कोल्हापूर, परभणी,सांगली, बुलढाणा, जालना,नागपूर.अंशत: आक्षेप असलेले जिन्हेनगर, धाराशिव छत्रपतीसंभाजीनगर, अकोला,अमरावती, नाशिक, जळगाव,कोल्हापूर, सातारा, अकोला,निर्णय न झालेले जिन्हे चंद्रपूर,नांदेड, लातूर व हिंगोली,

PMFBY village list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *