शेतकऱ्यांना सरसकट वीज बिल माफी / MSEDCL Bill paymen

MSEDCL Bill paymen दररोज 16000 हजार 443 m एवढी वीज लागत असते आता उन्हाळ्यात त्याची मागणी वाढणार आहे नेहमीच विज बिल भरणाऱ्यांना विन विना खंडित विज देण्यासाठी महावितनाला 70 हजार कोटीची थकबाकीमुळे अडचणीत आली आहे

वीज बिल चेक करणे साठी इथे क्लीक करा

या पार्श्वराज्यातील महावितरण सोहळा विभागाअंतर्गत 44 सर्कल अधिकारी थकबाकी वसुलीच्या टारगेट देण्यात आलेला आहे एकूण बाकीचे 70% पर्यंत वसलवी करावीच लागणार आहे महावितरण ला म्हणून शेतकरी मित्रांना राज्य शासनाकडून विज बिल संबंधी नवीन चाचन निर्णय घेण्यात आला आहे तो म्हणजे विज बिल चढचकट माफ करण्याबाबत राज्यशास्त्राकडून महावितरण कंपनीला अनुदान वितरित करण्यात आला आहे यासंदर्भात जीआर सुद्धा निघालेला आहे MSEDCL Bill paymen

नमो शेतकरी यादी पाहणे साठी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *