jamin mahsul kayda / शेतजमीन नाववर शून्य रुपयात होणार

शेत जमीन नावावर करायची आहे. का तर मित्रांनो हा jamin mahsul kayda आपल्यासाठी महत्वाचे आहे ते जमीन नावावर करायचे असेल किंवा वडिलोपार्जित जमीन आहे किंवा आपली वडिलांची जमीन आहे.

किंवा आपल्या आईची जमीन आहे आपल्या नवरी करायचे किंवा आपल्या नावा वरुन मुलांचे नाव मुलीचे नाव ठेवायचे किंवा आपल्या पत्नीच्या नावे जमीन करायचे त्यासाठी आपल्याला भरपूर पैसे मोजावे लागतात तर त्यासाठी मित्रांनो या विचार करून महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचं पाऊल उचललेले महत्त्वाचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

या शासन अंतर्गत आपल्याला कोणतीही शेत जमीन नावावर करण्यासाठी पैसे देण्याची गरज आहे आधी फ्री मध्ये आपण शेतजमिनीत नावडती करू शकतात याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत पद्मावती जमीन हस्तांतरित करताना बाजारभावानुसार मुद्रांकशुल्क वापरावा लागत होता.

लायसन्स मोबाइल काढा

म्हणजे त्या ठिकाणी जर याचा सविस्तर विचार केला तर कुटुंबातील एकाच रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडिलाकडुन मुलाकडे किंवा मुलीकडे जमीन हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते तसेच आईकडून मुलाकडे आईकडून मुलीकडे सुद्धा हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांकशुल्क आपल्याला यादी गणेश भरावं लागत होते परंतु त्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची वाटणी पत्र आता फक्त शंभर रुपयात करता येणार आहे.

jamin mahsul kayda

तर त्यासाठी शासनाकडून एक परिपत्रक आणि जीआर देखील काढण्यात आलेला आहे तर मित्रांनो असे परिपत्रकात आजा मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आलेले आहे अशा प्रकारचे वाटणीपत्र करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बरेच शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रम निर्माण झाली होती अशा पद्धतीने वडिलांकडून मुलाकडे किंवा मुलीकडे किंवा आईकडून मुलाकडे किंवा मुलींच्या नावावर जमीन असेल तर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा सहन करावा लागत होता.

ही पण बातमी वाचा शेतकऱ्यांना या योजने मिळणारा ट्रॅकर

तर आता महाराष्ट्र शासनातर्फे आदेश काढण्यात आले असून हिंदू कुटुंब पद्धतीने नुसार वडिलांचे महत्व आणि जमीन त्यांच्या मुलांमध्ये वाटणीपत्र करत असताना महाराष्ट्र मधून महसूल अधिनियम 85 यानुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकारी अधिकार देण्यात आलेले आहेत या अधिकाराचा वापर करून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर हे अधिकृत वाटणी पत्रक आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आलेले आहे त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार येणाऱ्या रक्ताच्या नात्या मध्ये हस्तांतरणाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावेत अशी सूचना शासनातर्फे तहसील यांना देण्यात आलेले आहे याचबरोबर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेल्या तो शासन निर्णय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *