Panjab dakh | आता या तारखीला पाऊस थांबणार / यातारखी पासून थंडी

26,27 शेवटचा पाउस!  28 पासून राज्यात थंडी ! 2 आक्टोबर वरूण राजा निरोप घेणार_

Panjab dakh
24/9/20
माहितीस्तव:-
राज्यात चालू असलेला पाउस 26,27, उत्तर-महाराष्ट्र,मराठवाडा,दक्षिण महाराष्ट्र या भागात जास्त पडेल उर्वरीत राज्यात काही ठिकाणी निरंक राहील . 2 आक्टोबर राज्यातून मान्सून निघूण जात आहे.

थेट बँक खात्यात पैसे जमा होणार 23 जिल्ह्यातील शेतकरी पात्र 1हजार 35 कोटी मंजूर फेब्रुवारी 2022

जरचेन्नई जवळ आक्टोबर मध्ये low pressure तयार झाले तर पाउस एखादा येइल. येणार असेल तर त्याची पूर्वकल्पना देण्यात येइल.वातावरणात कधी अचानक बदल झाला तर मेसेज दिला जाईल .शेतकरी मित्र हवामान अभ्यासक पंजाब डख.

दिलेला तारखेत एक दिवस पुढे,मागे ,वाऱ्याच्या बदलानूसार पाउस होतो माहीत असावे .

पुणे मुंबई मध्ये नोकरी भरती

शेवटी अंदाज आहे.वारे बदल झाला की ,दिशा,ठिकाण वेळ बदलतो.

Panjab dakh
हवामान अभ्यासक
_*रा.किसान संस्था महाराष्ट्र राज्य
गुगळी धामणगाव त्ता. सेलू जि
परभणी(मराठवाडा)
24/09/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *