नुकसान भरपाई 2023 / nuksan bharpai 2023 maharashtra

nuksan bharpai 2023 maharashtra पावसाची पाठ; शेतकऱ्यांनामिळणार २५% भरपाईपुणे जुलै व ऑगस्टपावसाने खंड दिल्यामुळे खरीपपिकांच्या वाढीवर तसेच संभाव्यउत्पादनावर मोठा परिणाम झाल्याचेचित्र आहे. खरीप पीकविमा योजनेत२१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंडअसल्यास तातडीची नुकसानभरपाईम्हणून विमा नुकसानभरपाईच्या २५टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते. हानिकष गृहीत धरूनच राज्यातील तेरातालुक्यांमधील ५३ मंडळांमध्येपिकांच्या नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षणकरावे, असे निर्देश कृषी आयुक्तसुनील चव्हाण यांनीजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पीकविमा यादी पाहने साठी

त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदतमिळण्याची आशा निर्माण झालीआहे.93पावसाने उशीर केल्यामुळे राज्यात९१ टक्के अर्थात १ कोटी ३२ लाखहेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्याझाल्या. मात्र, जुलैच्या तिसऱ्याआठवड्यानंतर राज्यातीलतालुक्यांमधील ५३ मंडळांमध्येपावसाने २२ ते २५ दिवस खंड दिला.याचा थेट परिणाम सोयाबीन, कापूस,तूर, भात या महत्त्वाच्या पिकांवरझाला आहे.प्रधानमंत्री खरीप पीकविमायोजनेत राज्याने यंदा एक रुपयातपीकविमा उपलब्ध करून

nuksan bharpai list 2023 maharashtra district

दिल्यानंतरपावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त२१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड असलेली मंडळेजिल्हा तालुकाअहमदनगर कोपरगावअकोलाअमरावतीऔरंगाबादबुलढाणाजळगावजालनानाशिकपरभणीपुणेसांगलीसातारासोलापूरअकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूरदर्यापूरऔरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूरजळगाव जामोद, शेगावअमळनेर, चाळीसगाव, मुक्ताईनगर, रावेर, यावलबदनापूर, घनसांगवी, जालनादेवळाली, सिन्नरसेलूबारामतीआटपाडी, जत, खानापूर विटामाण दहीवडी, फलटणमाळशिरसपावसाअभावीपिकांची स्थितीगंभीर असल्याचेकृषी विभागाला दिसूनआले आहे. विमायोजनेतील तरतुदीनुसारकृषी आयुक्तांनी हैसर्वेक्षण करण्याचे निर्देशदिले आहेत.- विनय आवटे,सहसंचालक विस्तार वप्रशिक्षण, कृषी विभाग,पुणेअसल्यास शेतकऱ्यांना तातडीचीनुकसानभरपाईम्हणून विमानुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कमआगाऊ दिली जाते.या निकषानुसार राज्यातीलअहमदनगर अकोला, अमरावती,संभाजीनगर, बुलढाणा, जळगावजालना, नाशिक, परभणी पुण्सांगली, सातारा व सोलापूर या १जिल्ह्यांमधील 93 मंडळांमधपावसाचा खंड हा २२ ते २५ दिवसांचझाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *