देशांतर्गत कापसाचेदर पुन्हा सुधारणार / kapus bajar bhav

उत्पादन घटीमुळे दराला बळकटी; kapus bajar bhav सरकी, ढेपेचेही दर तेजीतअनिल जाधवन्याअसलेल्याहसून कापसाचे | भाव क्विंटलमागे ३eaपुणे : मागील आठवड्यापासून१५०० रुपयांपर्यंत कमी झाले. त्यामुळे दरवादीची प्रतीक्षा करतशेतकऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली. पण कापूसदरात जास्तनरमाई येणार नाही. सरकी पेंड आणि सरकी तेलाचे भाव सध्या तेजीतआहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातही भाव टिकून आहेत.

कापूस बाजार भाव व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन करा

imoji

इथे क्लीक करून

त्यामुळेदेशात कापसाचे दर पुन्हा सुधारतील. kapus bajar bhav शेतकऱ्यांनी ८५००रूपयांपेक्षा कमी दरात कापूस विक्री करणे पाईचे होईल, त्यापेक्षाअधिक दर मिळण्याची शक्यता, कापूस बाजारातील अभ्यासकांनी6″ ‘सीएआय’ने देशातील कापूसयात ४ घर ७ आहे. मात्र येत नाही. शेतकरी6″ देशातील कापूस उत्पादन घटवार आहे. तसेच शैतकन्यांनी बाजारातील विक्रीहोऊ शकते. शेतकन्यांनी ८ हजार ५०० पेक्षा कमी दरात कापूस विकू नये.काढल्यास देशातही फल्यूकदर सुधारतील,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *