ferfar utara / जुना फेरफार कसा रद्द करावा फेरफार रद्द करण्याचा अधिकार

तुम्हाला बघायचं तर तुम्हाला तुमच्या प्रॉपर्टीची टायपिंग करायचे असेल किंवा तुमच्या प्रॉपर्टीवर काही जर बदल होत असतील तर कशा प्रकारे आपण आपण बघायचे त्याच्याबद्दल मी फक्त माहिती सातबाराचा पूर्ण वाचन करून दाखवणार नाही तर तुमचा जरा सातबारा ओपन झाला असेल आणि जर तुमच्या सातबारा विधेयक प्रलंबित फेरफार म्हणून जर एक ऑप्शन येत असेल तेवढा प्रलंबित ferfar utara क्रमांक 1987 फेरफार येतो याचा अर्थ असा की तुमच्या सातबार्यावर काहीतरी बदल होत

ही पण बातमी वाचा शिवजयंती बॅनर मोफत बनवा

आहेत किंवा तुमच्या सातबारावर काहीतरी कोणी जमीन विक्रीचे किंवा खरेदी विक्रीचे काही किंवा वारस नोंद किंवा एखाद्या चे नाव कमी करणे एखाद्याचे नाव या प्रकारचा कोणताही फेरफार तिथे काहीतरी चालू आहे त्याचा तो क्रमांक आहे नंतर तुम्हाला फक्त एवढा माहिती पडल्यानंतर तुम्ही एकच गोष्टी कराव्यात असे फार कोणता चालू आहे त्याची तुम्ही चौकशी करू शकतात आणि त्या फेरफार चालू असेल त्याच्यावर तुम्ही पूर्णपणे लक्ष ठेवू चालू आहे त्याबद्दल तुम्ही सगळी माहिती घेऊ शकता त्याच्यानंतर आपण लगेच आपली पुढची प्रोसिजर असते ते चालू करू शकतो आपल्याला लगेच समजून येते की आपल्या सातबार्यावर की आपल्या जमिनीवर काहीतरी बदलाव चालू आहेत आणि अशाप्रकारे आपण आपल्या प्रॉपर्टीची टायपिंग करू शकतो मी आता तू मला जीव आणि ही सातबारा ची वेबसाईट

ही पण बातमी वाचा शेतकरी योजना 2022 / 100 टक्के अनुदान Orchard scheme

तुम्ही मोबाईल वर आल्यानंतर तुम्हाला एक मी वेबसाईट देतो त्या वेबसाईटवर तुम्हाला जायचं डॉट इन या वेबसाईटवर तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस ओपन होईल काय करायचं तुम्ही समजा कोणत्याही तालुक्यामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये राहत असले तरी ते आपल्याला पूर्णपणे तालुके आणि जिल्हे दिलेले आहे आता मी सध्या आम्ही पालघर मध्ये राहते मी पालघर जिल्हा निवडतो आणि मी तुम्हाला करून दाखवतो की आपल्या एखाद्या प्रॉपर्टीज आपण कशा प्रकारे आपण शोधू शकता आणि आपल्या प्रॉपर्टीवर कशा प्रकारे आपण टायपिंग करू शकतात तर मी तुम्हाला दाखवतो मी पालघर पालघर जिल्हा निवडतो पालघर जिल्हा पालघर जिल्हा बालाजीला निवडल्यानंतर तुमच्या यात राइट साईडला एकावर जिल्हा निवडा असा एक ऑप्शन येईल तुम्हाला तुमचा जो जिल्हा निवडला असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला दुसरे जिल्ह्यात

ferfar utara

दिले जातील तर माझा पालघर आहे तुम्ही पालघर निवडणूक पालघर जिल्हा पालघर जिल्हा निवडल्यानंतर मग आपल्याला तिथे आपला तालुका असेल तर निवडण्यासाठी तिथे खाली ऑप्शन आहे आणि आपण सात बारा वर्षे फक्त आपल्याला दुसरे काहीच बघायचय नेहमी ज्या गोष्टी सांगतो त्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *