Pm kisan / 4 हजार रु 8 दिवसात बँक खात्यात जमा होणार

Pm kisan शेतकऱ्यांची ई केवायसी बाकीअसल्याने त्यांना पीएम किसानचाचौदावा हप्ता मिळणार नाही. हा हप्तापाहिजे असल्यास शेतकऱ्यांनी तत्काळई-केवायसी यावी, असे सहा हजार रुपयांचे अनुदान होणार बंदआवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीनेकरण्यात आले

पात्र शेतकऱ्यांची यादी पाहण्यासाठी

imoji

इथे क्लिक करा

IMG 20230510 091227

आहे.प्रधानमंत्रीयोजनेतसमाविष्ट शेतकऱ्यांनाकेवायसी करण्याची वेळोवेळी ई-किती लाभार्थी ?ई-केवायसी करण्यासाठी ओटीपी किंवा47पावणेपाच लाख लाभार्थीजिल्ह्यातील पीएम किसान लाभार्थ्यांची संख्या ४ लाख ६० हजार एवढीआहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबीयास प्रती हप्ता दोन हजार रुपयेयाप्रमाणे तीन हप्त्यांत सहा हजार रुपये प्रतिवर्षी लाभ बँक खात्यात जमाकरण्यात येतात. मे अखेरपर्यंत पीएम Pm kisan किसानचा चौदावा हप्ता दिलाजाण्याची शक्यता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *