पीकविमा बँक खात्यात जमा होणेस सुरवात / Pantapradhan pik vima yojana maharastra

Pantapradhan pik vima yojana maharastra चाळीसगाव तालुक्यातील प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम 2022 मधील प्रलंबित असलेली उत्पन्नावर आधारित नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झालेली आहे.

Pantapradhan pik vima yojana maharastra

पीकविमा यादी पाहणे साठी

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

इथे क्लीक करा

चाळीसगाव तालुक्यातील 5201 शेतकऱ्यांना रक्कम रु.4 कोटी 03 लाख 64 हजार 386 इतकी रक्कम मंजुर झाली आहे.यामध्ये∆ कापूस 5168 शेतकरी रू.4,01,90,954/-)∆ उडीद 9 शेतकरी रू.77229/-∆ मूग 24 शेतकरी रू.96203/-अशी पीकविमा मदत शेतकऱ्यांना वितरित होणार आहे तसेच खरीप हंगाम 2023  मध्येपात्र सर्व 57000 पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना देखील दिवाळीपूर्वी 25 टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *