Nuksan bharape / 11 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार

पिके, फळ पिके आणि वार्षिक कोरडवाहू क्षेत्रासाठी Nuksan bharape रु.८,५००/- प्रति हेक्टर आणिलागवडीची पिकेपेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत,या ११ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईमंजूर | aveli paus anudanकमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.१,०००/- पेक्षा कमीनसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेतअनुज्ञेय राहील.

IMG 20230926 101219
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

आवासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरितारु.१७,०००/- प्रतिहेक्टरकमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२,०००/- पेक्षा कमीनसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेतअनुज्ञेय राहील.बहुवार्षिक पिकांकरिता प्रतिहेक्टरी रु.२२,५००/| सदर मदत पेरणी केलेल्या क्षेत्राकरिताच अनुज्ञेय| असून कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२,५००/- पेक्षाकमी नसाथीपहिले पासुन मराठवाडयाला कोणी वाली नाही हे खरे Nuksan bharape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *