nuksan bharape e kyc / खात्यात जमा होणेस सुरवात

KYC झालेल्या शेतकऱ्यांना मागील वर्षीची सतत च्या nuksan bharape e kyc पावसाची आजपासून मदत मिळायला सुरुवात झाली आहे.शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा होत आहे.नमस्कार शेतकरी मित्रांनो अत्यंत आनंदाची बातमी अशी की मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं होतं

त्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमावण्यास सुरुवात झालेली आहे मी केवायसी शेतकऱ्यांच्याच खात्यात जमवण्यास सुरुवात झाली त्या शेतकऱ्यांनी केवळ शी केली असेल सेंटरवर जाऊन त्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये नुकसान भरभराचे पैसे जमवण्यास सुरुवात होत आहे काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1999 रुपये जमा होण्यास सुरुवात झालेली आहे nuksan bharape e kyc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *