maharashtra tractor subsidy yojana / शेतकऱ्यांना या योजने मिळणारा ट्रॅकर


कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या
वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे.
maharashtra tractor subsidy yojana
जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प
व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ
पोहोचविणे.
प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये
जागरुकता निर्माण करणे.
maharashtra tractor subsidy yojana
कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे
प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि
यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे
अनुदान
या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या
खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल:
१) ट्रॅक्टर
२) पॉवर टिलर
३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
४) बैल चलित यंत्र/अवजारे
५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
६) प्रक्रिया संच
७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
१०) स्वयं चलित यंत्रे
भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र:
१) कृषि अवजारे बँकेची स्थापना
२) उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना
लाभाच्या माहितीसाठी
कृपया
सोबतचे प्रपत्र पाहावे.

या वेबसाईटवर भरा अर्ज

https://mahadbtmahait.gov.in/Farmer/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51A147B39AD4D6A9082


शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे
शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा
शेतकरी अनु. जाती, अनु.जमाती मधील असल्यास
जातीचा दाखला आवश्यक
फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील
म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/अवजारकुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र
असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे
आवश्यक एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला
असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे
अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज
करता येईल
उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी
लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ
मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर
औजारासाठी लाभापात्र राहील
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
७/१२ उतारा
८ अ दाखला
खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र
शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला
तपासणी अहवाल
जातीचा दाखला (अनु. जाती व अनु. जमाती साठी)

स्वयं घोषणापत्रर

Duppt Nuksan Bhrpae /शेतकऱ्यांना दुप्पट नुकसान भरपाई

पूर्वसंमती पत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *