Compensation deposited / नुकसान भरपाई बँक खात्यात

सततच्या पावसामुळे शेतीपिकांच्या Compensation deposited into bank अकाउंट झालेल्यानुकसानाकरिता ई-केवायसी केलेल्या राज्यातील ३लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २१० कोटी ३० लाखरुपयांच्या मदतीचा निधी थेट जमा करण्याची प्रक्रियामदत व पुनर्वसन मंत्री @AnilPatil_NCP यांच्या हस्तेसुरु करण्यात आली

शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमवण्यास सुरुवात माननीय पुनर्वसन मंत्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी मित्रांनो थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होणार Compensation deposited into bank account

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *