Claim insurance / नुकसान भरपाई साठी अर्ज करा

सर्व अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकरी बंधूंना कळविण्यात येते की NoteCam lite camera नावाची AAP डाऊनलोड करून त्यामध्ये Claim insurance

ऍप डाउनलोड करणे साठी

imoji

इथे क्लीक करा

Claim insurance

आपले झालेल्या नुकसानाचे फोटो डाऊनलोड करावे आणि ज्या CSC सेंटर वर आपण पीक विमा काढला आहे तेथे जावून ७२ तासाच्या आत ऑनलाईन तक्रार करावी जेणे करून आपनाला पुढील आपत्ती मध्ये सुद्धा विमा मिळू शकेल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *