Pardhnmantri krushi siachna / प्रधानमंत्री कृषी सिंचन

Contents show

मित्रांनो ज्यांनी सन 2019 20 मध्ये ठिबक सिंचन अनुदान साठी अर्ज केली होती आणि तू आता अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि सन 2020 21 मध्ये त्यांना ठिबक सिंचन अनुदानासाठी अर्ज करावयाचे आहे त्यांनी ठिबक तत्वावर ठिबक संच घ्यावयाचा आहे त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी करून विषयी माहिती.

Pardhnmantri krushi siachna

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत भरती प्रेम अधिक बिकट त्याच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये 518 कोटी निधीच्या कार्यक्रम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक 21 ऑक्टोबर 2020 रोजीचा शासन निर्णय आहेत याविषयी अधिक माहीती पहा मित्रांनो प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत प्रत्येक घटक राज्यात सन 2020 अंमलबजावणी करण्यासाठी रुपये 518 कोटी कार्यक्रमास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.

थेट बँक खात्यात पैसे जमा होणार 23 जिल्ह्यातील शेतकरी पात्र 1हजार 35 कोटी मंजूर फेब्रुवारी 2022

images 2020 08 03T124320.319

विशेष सात कोटी एवढा आहे 740 चक्र मनामध्ये हा निधी प्राप्त होत असतो तर मित्रांनो मंजूर कार्यक्रमाच्या निधीचा प्रवर्गनिहाय तपशील आहे तू खालील तक्त्यामध्ये दिलेला आहे जो अगोदर मंजूर केलेला निधी आणि या शासन निर्णय मंजूर करण्यात आलेला निधी सर्व एकत्रित दर्शविण्यात आलेल्या इतर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी हा निधी हाय मित्रांनो 459 कोटी आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी एवढा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे मित्रांनो पुढे चालू वर्षी होणाऱ्या 2019 या वर्षातील पूर्व संमती प्राप्त करून अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केली या प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात महत्वाची बातमी 2019
त्यांनी पूर्व संमती प्राप्त करून संच ठिबक संच खरेदी केले होते त्यांचे अनुदान सर्वप्रथम मिळणार आहे आणि त्यानंतर कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एकच अर्ज करण्याची कृषी विभागाने विकसित केलेली आहे आणि सन 2019 20 या वर्षातील पूर्व संमती प्राप्त अर्ज निकाली निघाल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास सन 2020 21 वर्षात महाडीबीटी पोर्टल वर नवीन अर्ज स्वीकारण्यात यावेत व पूर्व संमती देऊन प्रकरणे निकाली काढण्यात यावी म्हणजे.

Pardhnmantri krushi siachna

मित्रांनो सर्वप्रथम या निधीमधून मागील वर्षी मिळणार आहे आणि या अनुदानातून राहणार आहे त्या निधीतून नवीन 2020 साठी ऑनलाईन अर्ज करावयाचे यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्यासाठी ती आता बंद करण्यात आलेली आहे घेण्यात येणार आहेत त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत

पशुसंवर्धन विभाग मध्ये नोकरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *