Panjabrv dakh / अखेर या तारखी ला पाऊस निघून जाणार

पूर्वसूचना-पावसाचे तिन दिवस शिल्लक राहीले .पंजाब डख

राज्यात 24,25,26 तिन दिवस विखूरलेला सवरूपाचा पाउस पडेल . उर्वरीत भाग निरंक .

ता .28 ला सर्वत्र राज्यात थंडीला सूरवात होणार

Panjabrv dakh CTC-ATDअंशकालिन शिक्षक 23/10/20 वेळ 19:14

थेट बँक खात्यात पैसे जमा होणार 23 जिल्ह्यातील शेतकरी पात्र 1हजार 35 कोटी मंजूर फेब्रुवारी 2022

ता. 24,25,26, तूरळक भागात पाउस असेल ,नाशिक,पूणे,नगर,सातारा,सागंली,कोल्हापूर,सोलापूर,कोकनपट्टी काही भागात जोरदार पाउस राहील

रेशन कार्ड मोबाईल वर डाउनलोड करा

माहितीस्तव
अखेर वरूण राजाने घेतली 23ला विदर्भातून माघार 26 पासून राज्यात सर्वदूर थंडी जाणवेल .28 तारखेला राज्यात सर्वत्र जास्त प्रमाणात थंडीला सूरवात होइल .24 पासून धूई/जाळेधूई/धूके/राज्यात दिसेल विदर्भात 23 पासून थंडी जाणवेल .

24,25,26ऑक्टोबर ला नाशिक,मुबंई, प-महाराष्ट्र ,कोकनपट्टी पाउस होईल.

वरूण राजा निघूण गेल्यानतंर राज्यात स्थानिक वातावरण तयार होउन काही ठिकाणी पाउस पडतो माहीत असावे .

वर दिलेले अंदाज विभागनूसार आहेत गाववाही नाहीत माहीत असावे .

दिलेला तारखेत एक दिवस पुढे,मागे ,वाऱ्याच्या बदलानूसार पाउस होतो माहीत असावे .
शेवटी अंदाज आहे.वारे बदल झाला की ,दिशा,ठिकाण वेळ बदलतो._

Panjabrv dakh
हवामान अभ्यासक
रा.किसान संस्था महाराष्ट्र राज्य
गुगळी धामणगाव त्ता. सेलू जि परभणी(मराठवाडा)
23/10/20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *