Panjab dakh / आला रे पुन्हा धो धो पाऊस राज्यात या तारखीला पाऊस

पूर्वकल्पना -तारीख 12 ते 16 राज्यात पून्हा धो-धो पाउस पडणार ? 11 तारखेपर्यतं कोरडे हवामान .
Panjab dakh
3/10/20

माहितीस्तव
_बँकॉक – थायलंड समुद्र किनाऱ्या लगत चक्राकार स्थिती आहे. त्याचे रूपातंर चक्रीवादळात होउन ते पुढे अंदमान बेट निल्लूर किनाऱ्या कडे प्रवास करत तैलांगणा महाराष्ट्राकडे पाउस घेउन येइल.आपले आलेले पिकाचे नूकसान कसे टाळता येइल प्रयत्न करा*_

पावसाने उघडीप देली तरीही काही ठिकाणी स्थानिक वातावरण तयार होउन पाउस पडतो माहीत असावे.

तारीख 9 ते 10 विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र तूरळक भागात पाउस पडणार आहेच

आरोग्य नोकरी भरती

1)ता.6,10 ,12,13,14 नाशिक ,मुबंई ., उत्तरमहाराष्ट्रात तूरळक भागात पाउस आहेच .

वातावरणात बदल झाला तर मेसेज दिला जाईल .

दिलेला तारखेत एक दिवस पुढे,मागे ,वाऱ्याच्या बदलानूसार पाउस होतो माहीत असावे .

शेवटी अंदाज आहे.वारे बदल झाला की ,दिशा,ठिकाण वेळ बदलतो.

Panjab dakh
हवामान अभ्यासक
रा.किसान संस्था महाराष्ट्र राज्य
गुगळी धामणगाव त्ता. सेलू जि परभणी(मराठवाडा)
3/10/2020

धक्कादायक बातमी : पी एम किसान योजनेचे 6000 हजार रुपये वापस आणि कडक कारवाई होणार फक्त या लोकांचे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *