nuksan bharpai Achalpur / नुकसान भरपाई यादी 2020-2021

nuksan bharpai Achalpur माहे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल व मे २०२० या कालावधीत झालेल्या गारपीट व अवेळी पावसामूळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी nuksan bharpai Achalpur तहसील मधील बाधीत शेतकऱ्यांना
दर्यापूर तहसील मध्ये गारपीट व अवेळी पावसामूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी

ही पण बातमी वाचा 10 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार कृषी पंप /हे शेतकरी पात्र krushi panp

राज्यात माहे फेब्रुवारी ते मे २०२० या कालावधीत झालेल्या शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी अचलपूर तहसील मधील बाधीत शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत यादी.

ही यादी डाउनलोड करणे साठी खालील लिंक वर क्लीक करा

https://cdn.s3waas.gov.in/s302522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d/uploads/2021/06/2021060953.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *