Crop los / नुकसान भरपाई थेट बँके खात्यात

शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकाचदिवशी ४३ हजार ५६ कोटीपेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना Crop los दिलासापिकविमाकंपनीशेतकरी नेते रविकांत तुपकर मरु, असा गंभीर इशारा शेतकरीयांनी आंदोलनाचा इशारा नेते रविकांत तुपकर यांनीदेताच९ जून रोजी दिला. त्यानंतरवठणीवर आली आणि त्यांनी अगदी बुलढाण्यापासून मुंबईशेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा पर्यंतचे प्रशासन अर्लट झाले.

तुमच्या जिल्हेचा माहीती साठी व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉइन होणे साठी

imoji

इथे क्लीक करा

करण्यास सुरुवात देखील केली तुपकर इशार देतात तसे वागतातआहे. १३ जून रोजी एकाच त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाच्यादिवसात जिल्ह्यातील ४३ हजार इशाऱ्यापुढे एआयसी पिकविमा५८ शेतकऱ्यांच्या खात्यातकंपनी नरमली आणि या कंपनीनेबुलढाणा जिल्ह्यातील ५० हजार७५७ शेतकऱ्यांना ७० कोटी Crop los रुपयेनुकसान भरपाई मंजूर केली. १५जून २०२३ पर्यंत शेतकऱ्यांच्याखात्यात ही रक्कम जमा करण्याचेलेखी आश्वासनाचे पत्ररविकांत तुपकर यांना १२ जूनरोजी दिले. दिलेल्या पत्रानुसारत्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यातपैसे जमा करायला सुरूवातदेखील केली. मंजूर केलेल्यादिलासामिळालापैसे जमा झाले असून उर्वरितशेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमाकरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.रविकांत तुपकर यांच्यामुळे ऐनपेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनाही रक्कम मिळाली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठाअसूनशेतकरी तुपकरांवर फोन वमॅसेजेसद्वारे आभाराचा वर्षांांवकरीत आहेत. १५ जूनपर्यंतशेतकऱ्यांना पिकविम्याचीरक्कम न मिळाल्यास १६ जूनरोजी हजारो शेतकऱ्यांना घेऊनमुंबईत धडक देऊ आणिएआयसी या विमाकंपनीच्यामुंबईतील बॉम्बे स्टॉक मार्केटमधील २० व्या मजल्यावरअसलेल्या कार्यालयातून उड्या७० कोटी रुपयांपैकी ५६ कोटी७५ लाख रुपये १३ जून रोजी४३ हजार ५८ शेतकऱ्यांच्याखात्यात जमा झाले. आर्थिकसंकटामुळे पेरणी कशी करावीयाविवंचनेत असलेल्याशेतकऱ्यांना ऐन पेरणीच्यातोंडावर पिकविम्याची रक्कममिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठादिलासा मिळाला आहे.तुपकरांच्या आंदोलनाचे यश”खात्यात पिकविम्याची रक्कम जमा झाल्याचेमॅसेज शेतकऱ्यांच्या मोबाइलवर धडकलेआहेत. उर्वरित रक्कम १५ जून पर्यंत वितरीतकेली जाणार असल्याचे कंपनीने सांगितलेआहे. त्यामुळे हे रविकांत तुपकरांच्या आंदोलनाचे हे मोठे यशसमजले जात असून शेतकऱ्यांना एक दिलासा मिळाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *