जिल्हा परिषद नोकरी भरती / Jilha Parishad Bharti 2023

Jilha Parishad Bharti 2023 आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी जिल्हा परिषद गोदिया अंतर्गत वालाल तक्त्यामध्येदर्शविल्याप्रमाणे कंत्राटी पध्दतीने / करार तत्वावर रिक्त असलेल्या खालील पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून अजे|मागविण्यात येत आहे.

• पदाचे नाव कीटकशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक आरोग्य विशेषज्ञ, लॅब टेक्निशियन, स्टाफ नर्स, एमपीडब्ल्यू• पदसंख्या 29 जागा• शैक्षणिक पात्रता- शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात वाचावी.)• नोकरी ठिकाण- गोंदिया• वयोमर्यादा -• खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे१० सेवा समाप्ती मर्यादा ६० वर्षे५) आक्षेप मागविण्याचा कालावधी दिनांक 25/11/2023 सायंकाळी ६.०० वाजे पर्यंत महा१) आक्षेप निराकरण करण्याकरिताचा७) अंतीम यादी प्रकाशीत करण्याचादिनांक कालावधी दिनांक २०/२०२king2023८) गरजेपक्षा जास्त उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाल्यास मेरीट लीस्ट नुसार १:३ उमेदवारांनाकागदपत्र पडताळणी करीता बोलाविण्यासाठी पदनिहाय वेळापत्रक वेबसाईटवर नंतर प्रकाशीतकरण्यात येईल. इतर उमेदवारांना विचारात घेण्यात येणार नाही तथापी प्राप्त झालेल्या सर्वअर्जाची यादी ही जिल्हा परिषद च्या संकेतस्थळावर प्रकाशीत करण्यात येईल

maxresdefault 34
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

९) पदनिहाय १: ३ उमेदवारांच्या अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्राची पडताळणी केल्यानंतर अंतिमनिवड यादी प्रकाशीत करण्यात येईल.१०)अंतिम निवड यादी प्रसिध्द केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नियुक्ती आदेश देण्यात येईल.११) Online प्राप्त झालेल्या अर्जावरुन व उमेदवारांच्या शैक्षणिक अर्हतेवरुन मेरीट लिस्ट तयारकरण्यात येईल.

अर्ज करणे साठी इथे क्लीक करा

Jilha Parishad Bharti 2023 लिस्ट तयार करतांना Qualifying Exam मध्ये मिळालेले गुण + उच्चशैक्षणिक अर्हता शासकीय/निमशासकीय कार्यालयाचा अनुभव याबाबींचे गुण एकत्र करुन मेरीटलिस्ट तयार करण्यात येऊन सदर मेरीट लीस्ट ही जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर प्रकाशीतकरण्यात येईल व संबंधीत पात्र उमेदवारास नियुक्ती आदेश निर्गमीत करण्यात येईल.५० अराखीव प्रवर्गासाठी-रु.२००/-१० राखीव प्रवर्गासाठी- रु.१००/-• अर्ज पद्धती- ऑनलाईन• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 16 नोव्हेंबर 2023• अधिकृत वेबसाईट https://zpgondia.gov.in/

व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *