शासनाच्या योजना

शेतकऱ्यांना मिळणार या योजने वर 80 टक्के सबसिडी / असा करा अर्ज

Written by aamhishetkaree


पॉलिहाउस ,ग्रीन हाउस उभारण्यासाठी कर्ज व सबसिडी
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे-


आनुदानाची प्रक्रिया जाणून ध्या शेतकऱ्याचे जमीन मालकी प्रमाणपत्र
-रहिवासी दाखला
-मोबाईल क्रमांक लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक
-बँक पासबुक


आणि शेडनेट उभारण्यासाठी सरकारकडून सुमारे ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय लघु, सीमांत, अनुसूचित जाती
आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २० टक्के अनुदान दिले जात आहे. म्हणजे या योजनेतजवळपास ८० टक्के -शेतकऱ्याला पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस / अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेत शेडनेट हाऊस स्ट्रक्चरच्या बांधकामासाठी
अनुदानाच्या तरतुदीचा निर्णय प्रत्येक राज्य अनुदान अर्जासह जमीनीच्या मालकीचे सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने घेऊ शकते. कागदपत्र, सीमान्त प्रमाणपत्र, माती आणि


अनुदानाची प्रक्रिया-
पाणी चाचणी अहवालासह ऑनलाईन अर्ज
केवळ बागायती पिके घेण्यास इच्छुक करू शकेल किंवा विभागात जाऊन अर्ज असणाऱ्या शेतकरी किंवा संस्था या
भरता येवू शकेल. योजनेसाठी पात्र समजली जाणार आहे. -पडताळणीच्या वेळी, बांधकाम पेपरमध्ये या योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५०० ते पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस / शेडनेट घराच्या
४००० वर्ग मीटर क्षेत्रासाठीच अनुदान दिले संरचनेसह फोटो आणि बिल इत्यादीवर जाणार आहे.
शेतकऱ्यांची सही असेल.


हे पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस / शेडनेट -पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस / शेडनेट हाऊस स्ट्रक्चरची महिन्याच्या आत पडताळणी हाऊस यांचे स्ट्रक्चर सरकारने निवडलेल्या अनिवार्य आहे. जे कृषी अधिकारी, सहाय्यक फर्म कडूनच बांधले जाईल, त्यानंतरच
कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, सहाय्यक अनुदान या योजनेचे अनुदान मिळणार आहे. या पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस / शेडनेट कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, सहाय्यक
हाऊसच्या स्ट्रक्चरसाठी शेतकरी कर्ज घेण्यास
संचालक उद्यान किंवा सहाय्यक संचालक बांधील होणार नाही.
उद्यान विभाग यांनी करावे.
-जर शेतकऱ्याला बँक कर्जाची आवश्यकता -पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस / शेडनेट हाऊस असेल तर सहाय्यक निदेशक उद्यान विभाग स्ट्रक्चर तयार करणाऱ्या कंपनीला
किंवा संचालक उद्यान विभाग यांच्याकडून
शेतकऱ्याच्या संमतीने अनुदान दिले जाईल.
एनओसी घ्यावी लागेल.

-अर्जदाराचा पासपोर्ट साईज फोटो
-शेताचा नकाशा
-माती आणि पाणी परिक्षणाचा अहवाल
-पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाऊस
स्ट्रक्चरच्या बांधकामाच्या किंमतीचे कोटेशन
किंवा चलन, जे कंपनी किंवा संबंधित
कंपनीकडून दिले जाईल.
-अल्प, सीमान्त, अनुसुचित जाती आणि
जनजातीचे प्रमाणपत्र, जर लागू असेल तर.


-शेतकऱ्याने ऑनलाईन किंवा विभागात
केलेल्या अर्जाचा नोंदणी क्रमांक
बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठीची प्रक्रिया-
शेतकऱ्याला जर या योजनेसाठी बँकेकडून
कर्ज घ्यायचे असेल तर त्याला सहाय्यक
निदेशक उद्यान विबाग यांच्याकडून ना हरकत
प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. बँकेच्या कर्जाच्या
कागदपत्रांसोबत हे ना हरकत प्रमाणपत्र
जोडावे लागेल. पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस /
शेडनेट हाऊस रचनेचा प्रकल्प अहवाल,
कोटेशन किंवा बांधकामाची किंमत,
शेतकऱ्याच्या जमीन मालकीची कागदपत्रे,
बँक कर्जाचा अर्ज,. अल्प / सीमान्त
प्रमाणपत्र, माती आणि पाणी चाचणी अहवाल
ऑनलाईन बँकेत अर्ज सादर केल्यानंतर
बँकेकडून कर्जाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

शेतकऱ्यांना मिळणार 27 योजनेची महिती आणि लाभ पण ? मोबाईल मध्ये हा नंबर करा save करा

वरील बातमी पण वाचा

About the author

aamhishetkaree

4 Comments

Leave a Comment