हवामानाचा अंदाज

हवामान अंदाज 2020 / शेवटचा पाऊस या भागात जोरदार बरसणार

Written by aamhishetkaree

ता .23 शुक्रवार राज्यात थंडीला सूरवात होणार -पंजाब डख .

21,22 बुधवार ,गुरवार राज्यात तूरळक भागात शेवटचा जोरदार पाउस!

पंजाब डख
CTC-ATDअंशकालिन शिक्षक

20/10/20 वेळ 04:14

बुधवार,गुरवार ता. 21,22, राज्यात पडेल काही भागात जोरदार पाउस काही भाग वंचीत राहील .

माहितीस्तव
अखेर वरूण राजाने घेतली 23ला विदर्भातून माघार 26 पासून राज्यात सर्वदूर थंडी जाणवेल .28 तारखेला जास्त प्रमाणात थंडीला सूरवात होइल .23 पासून धूई/जाळेधूई/धूके/राज्यात दिसेल विदर्भात 22 पासून थंडी जाणवेल .

21,22,23, ऑक्टोबर ला नाशिक,मुबंई,उत्तर-महाराष्ट्र ,पाउस होईल.

वरूण राजा निघूण गेल्यानतंर राज्यात स्थानिक वातावरण तयार होउन काही ठिकाणी पाउस पडतो माहीत असावे .

वर दिलेले अंदाज विभागनूसार आहेत गाववाही नाहीत माहीत असावे .

दिलेला तारखेत एक दिवस पुढे,मागे ,वाऱ्याच्या बदलानूसार पाउस होतो माहीत असावे .

 

शेवटी अंदाज आहे.वारे बदल झाला की ,दिशा,ठिकाण वेळ बदलतो.

पंजाब डख
हवामान अभ्यासक
रा.किसान संस्था महाराष्ट्र राज्य
गुगळी धामणगाव त्ता. सेलू जि परभणी(मराठवाडा)
20/10/20

About the author

aamhishetkaree

Leave a Comment